Logo

नेपालको भुउपग्रह आजबाट चालु


२ असार ०७६, काठमाडौं । नेपालको पहिलो भूउपग्रह नेपाली स्याट–१ आज असार २ गते अपराह्न ४ बजे स्वतन्त्र रुपमा आकाशमा पठाइएको छ । नेपालका लागि जापानको क्युटेक विश्वविद्यालयले अघि बढाएको ‘वर्ड–३’ भूउपग्रह गतवैशाख ४ गते नै रुपमा प्रक्षेपण गरिएको यो भु उपग्रह अन्तर्रा्ष्ट्रिय अन्तरिक्ष कक्षमा राखिएको थियो । याो भूूउपग्रहले आजबाट पृथ्वीको कक्षको आकाशबाट स्वतन्त्र रुपमा काम गर्नेछ ।
नेपालको भुउपग्रह आजबट चालु
२ असार ०७६, काठमाडौं । नेपालको पहिलो भूउपग्रह नेपाली स्याट–१ आज असार २ गते अपराह्न ४ बजे स्वतन्त्र रुपमा आकाशमा पठाइएको छ । नेपालका लागि जापानको क्युटेक विश्वविद्यालयले अघि बढाएको ‘वर्ड–३’ भूउपग्रह गतवैशाख ४ गते नै रुपमा प्रक्षेपण गरिएको यो भु उपग्रह अन्तर्रा्ष्ट्रिय अन्तरिक्ष कक्षमा राखिएको थियो । याो भूूउपग्रहले आजबाट पृथ्वीको कक्षको आकाशबाट स्वतन्त्र रुपमा काम गर्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्