Logo

काठमाडौँ महानगरमा १५६ मतदान केन्द्र र ३६३ बुथबाट मतदान हुँदै

२९ बैशाख ०७९, काठमाडौं । बैशाख ३० गते सम्पन्न हुने स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरमा १५६ केन्द्र र ३६३ बुथबाट जनप्रतिनिधि चुनिँदै छन् । ३ लाख २ सय ४२ मतदाता रहेको महानगरमा सबैभन्दा धेरै वडा नं. १६ मा २० हजार १७५ जना मतदाता छन् । वडा नं. ३२ धेरै मतदाता हुने दोस्रो वडामा पर्छ । यस वडामा १८ हजार ९१३ जना मतदाता छन् । यसै गरी वडा ३१ मा १८ हजार १०७ जना मतदाता छन् । यो धेरै मतदाता हुने तेस्रो वडामा पर्छ ।

वडा नं. १ सबैभन्दा कम मतदाता हुने वडा हो । यस वडामा ३ हजार ७२९ जना मतदाता छन् । यसै गरी वडा १८ दोस्रो थोरै मतदाता हुने वडा हो । यसमा ३ हजार ९३९ जना मतदाता छन् । वडा नं. २३ मा ४ हजार ४७७ जना मतदाता छन् । यो थोरै मतदाता हुने वडामा तेस्रोमा पर्छ । वडा २० मा ४ हजार ६१४ जना मतदाता छन् । यो थोरै मतदाता हुने वडाका क्रममा चौथोमा पर्छ ।

८२६ प्रत्याशीबाट १५६ जनप्रतिनिधि चुनिँदै
महानगरमा १५६ वटा मतदान केन्द्र तोकिएका छन् । यसमा ३६३ वटा वुथ छन् । वडा ३१ सबैभन्दा धेरै मतदान केन्द्र भएको वडा हो । यसमा ११ वटा केन्द्र छन् । यसै गरी वडा १६ मा १० वटा केन्द्र छन् । यो वडा धेरै केन्द्र भएका वडाहरुमध्ये दोस्रोमा पर्छ । वडा ७ र ३२ मा ९÷९ वटा केन्द्र छन् । यी वडाहरु तेस्रोमा पर्छन् ।
सबैभन्दा कम मतदान केन्द्र भएको वडा २३ हो । यसमा एउटा मात्र केन्द्र छ । वडा १९, २० र २४ मा २÷२ वटा मात्र केन्द्र छन् । यसै गरी वडा १, ५, ८, १२, १८ र २९ मा ३÷३ वटा मतदान केन्द्र छन् ।
सबैभन्दा धेरै वुथ भएको वडा १६ हो । यस वडामा २३ वटा बुथ छन् । वडा ३१ र ३२ मा २२÷२२ वटा वुथ छन् । धेरै बुथ भएको तेस्रो वडा १४ हो । यस वडामा २१ वटा वुथ छन् ।
हेरौँ विवरण

क्र. सं. वडा नं. मतदान केन्द्र वुथ संख्या मतदाता संख्या
०१. १ ३ ५ ३,७२९
०२. २ ४ ८ ५,३८२
०३. ३ ४ १२ १०,१५३
०४. ४ ६ १७ १५,५५३
०५. ५ ३ ७ ५,९९९
०६. ६ ७ १८ १४,९६६
०७. ७ ९ १८ १४,५३७
०८. ८ ३ ७ ५,३५८
०९. ९ ९ १६ १२,१३२
१०. १० ४ १३ ११,५०३
११. ११ ४ ८ ५,९५१
१२. १२ ३ ६ ५,६९९
१३. १३ ६ १४ १२,१५९
१४. १४ ६ २१ १७,७१९
१५. १५ ६ १६ १३,०७१
१६. १६ १० २३ २०,१७५
१७. १७ ४ ९ ८,१९९
१८. १८ ३ ६ ३,९३९
१९. १९ २ ६ ५,०७४
२०. २० २ ५ ४,६१४
२१. २१ ४ ८ ६,६१५
२२. २२ ४ ९ ६,३०२
२३. २३ १ ५ ४,४७७
२४. २४ २ ६ ५,१४९
२५. २५ ४ ८ ६,६७२
२६ २६ ७ १५ ११,७५४
२७. २७ ४ ८ ५,४२१
२८. २८ ४ ६ ४,५२०
२९. २९ ३ ९ ८,२६१
३०. ३० ५ १० ८,१३९
३१. ३१ ११ २२ १८,१०७
३२. ३२ ९ २२ १८,९१३
जम्मा १५६ ३६३ ३,००,२४२

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्