Logo

काठमाडौंमा डेरावाल कोठा थुन्दै भाग्दै, न्यायिक समितीमा मुद्दाको चाङ

sf7df8f}F, $ sflQs . df};d v’n]kl5 :joDe”af6 b]lvPsf] xNrf]s If]q . t:jL/ M k|bLk/fh jGt , /f;;

ललितपुर खबर
२ साउन ०७९, काठमाडौं । कोरोना माहामारीपछि काठमाडौं महानगरमा डेरावालहरु कोठा थुन्दै भाग्ने गरेकाले समस्या श्रृजना भएको छ ।
महानगरको न्यायिक समितीका एक कर्मचारीका अनुसार पछिल्लो समय घर कोठा खाली गराउने मुद्दा थुप्रिन थालेको छ ।
महानगरको गत वर्षको २ सय ३० मुद्दामध्ये १ सय ८१ बटा मुद्दा कोठा खाली गराउने र बहाल रकम विवादको रहेको छ । बाँकी ४९ वटा मुद्दा अरु छन् । उनका अनुसार धेरै घरबेटीहरु बरु भाडा पर्दैन कोठा चाही खाली गराइ दिनुस् भन्न आउछन् ।
महानगरले ३५ दिने सूचना टाँस लगायतको प्रकृया पुरा गर्न ३ महिना जति लगाउछ । त्यसपछि मात्रै ताला फोरेर सामान जफत गर्छ । ती कर्मचारीले भने, ‘हामी सामान जगत गरेर टेकुमा राख्छौं डेरावाल आएर जिम्मा लिए लैजान्छन् । नत्र त्यही कुहिन्छ ।’
पछिल्लो बर्ष बैंकले घर लिलामी गरेपछि खाली गराउने १० वटा मुद्दा आएको छ ।सार्वजनिक बाटोको ९ वटाक्षतिपूर्ति दिलाई पाउ भन्ने ५ वटा धव्नी प्रदुषणसम्बन्धि ४ वटा मुद्दा परेका छन् ।
यी मुद्दामध्ये महानगरले ५५ वटा कायान्वयन गरेको छ । १५ वटा अदालत पठाएको छ भने १३ वटा चाही मेलमिलाप भएको छ ।
९७ वटा मुद्दाको मात्रै महानगरले निर्णय गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्